Cliëntgegevens - BRP niet gekoppeld (R65111)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65111
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Algemeen (cliëntgegevens)
Samenvatting

Voor alle cliënten dient een koppeling met de basisregistratie personen (BRP) aanwezig te zijn. Deze controle toont cliënten met lopende dossiers waarvoor dit niet het geval is.

Risico

Cliëntgegevens onjuist, onvolledig of niet tijdig vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2020
Er is een basisregistratie personen. De basisregistratie bevat persoonsgegevens over de ingezetenen van Nederland. De basisregistratie bevat persoonsgegevens over niet-ingezetenen voor zover deze wet daarin voorziet.

2020: Wet basisregistratie personen, Art. 1.2

De basisregistratie bestaat uit gemeentelijke en centrale voorzieningen.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de gemeentelijke voorziening.

2020: Wet basisregistratie personen, Art. 1.9 lid 1 en 2

Persoonsgegevens in de BRP
Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

2020: Rijksoverheid, Basisregistratie Personen (BRP)

2021
Er is een basisregistratie personen. De basisregistratie bevat persoonsgegevens over de ingezetenen van Nederland. De basisregistratie bevat persoonsgegevens over niet-ingezetenen voor zover deze wet daarin voorziet.

2021: Wet basisregistratie personen, Art. 1.2

De basisregistratie bestaat uit gemeentelijke en centrale voorzieningen.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de gemeentelijke voorziening.

2021: Wet basisregistratie personen, Art. 1.9 lid 1 en 2

Persoonsgegevens in de BRP
Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

2021: Rijksoverheid, Basisregistratie Personen (BRP)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De dossiers kunnen getoond worden met een vertraging op de aanmaakdatum. Dit kan klantspecifiek ingesteld worden met een parameter.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cliëntgegevens - BRP niet gekoppeld (R65111)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle cliënten met een actief dossier

Blauwepijl.png

2) Koppeling met BRP is niet aanwezig


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png