Cliëntgegevens - BSN ongeldig (R65122)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65122
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Algemeen (cliëntgegevens)
Samenvatting

Deze controle laat de actieve cliënten zien met een BSN dat niet voldoet aan de voorwaarden van een geldig BSN. Hiervoor wordt de zogeheten elfproef gebruikt.

Risico

Cliëntgegevens onjuist, onvolledig of niet tijdig vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2020
Aanmaken en toekennen van burgerservicenummers

Onze Minister draagt er zorg voor dat een nummer dat als burgerservicenummer kan worden toegekend slechts éénmaal wordt aangemaakt en ter beschikking gesteld aan een bestuursorgaan dat bevoegd is het nummer toe te kennen.

Het burgerservicenummer wordt toegekend uit de nummers die op grond van artikel 7 ter beschikking zijn gesteld.

Een burgerservicenummer wordt foutloos en slechts éénmaal toegekend.

2020: Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, art 7 en 8 lid 2 en 3


Het BSN en de ‘elfproef’
Iedere rechtmatig in Nederland verblijvende persoon ontvangt van de Belastingdienst een burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een informatieloze cijfercombinatie waaruit geen persoonsgegevens – zoals een geboortedatum – af te leiden zijn. Desondanks kan ook een BSN op echtheid worden gecontroleerd, met de zogenoemde elfproef. Dit is een test die in het Nederlandse elektronische betalingsverkeer wordt uitgevoerd op negen- en tiencijferige Nederlandse bankrekeningnummers, om te controleren of het nummer een geldig rekeningnummer kan zijn.
Een variant van de elfproef die gebruikmaakt van een controlecijfer, wordt toegepast bij het BSN. Bij de BSN-elfproef worden de afzonderlijke negen cijfers van een BSN ‘gewogen’ bij elkaar opgeteld, dat wil zeggen dat afhankelijk van de positie in de cijferreeks het cijfer met een vaste waarde wordt vermenigvuldigd en het laatste cijfer (het ‘controlecijfer’) – in afwijking van de standaard-elfproef – wordt vermenigvuldigd met het cijfer –1. Het resultaat van de som moet een getal opleveren dat deelbaar is door het getal 11. Als een of meerdere cijfers van een geldig BSN worden verwisseld, levert dit geen geldig BSN (meer) op.
De BSN-elfproef met BSN 123456782: (9x1) + (8x2) + (7x3) + (6x4) + (5x5) + (4x6) + (3x7) + (2x8) + (-1x2) = 154 :11 = 14.

2020: Richtsnoeren identificatie en verificatie van persoonsgegevens

2021
Aanmaken en toekennen van burgerservicenummers

Onze Minister draagt er zorg voor dat een nummer dat als burgerservicenummer kan worden toegekend slechts éénmaal wordt aangemaakt en ter beschikking gesteld aan een bestuursorgaan dat bevoegd is het nummer toe te kennen.

Het burgerservicenummer wordt toegekend uit de nummers die op grond van artikel 7 ter beschikking zijn gesteld.

Een burgerservicenummer wordt foutloos en slechts éénmaal toegekend.

2021: Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, art 7 en 8 lid 2 en 3


Het BSN en de ‘elfproef’
Iedere rechtmatig in Nederland verblijvende persoon ontvangt van de Belastingdienst een burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een informatieloze cijfercombinatie waaruit geen persoonsgegevens – zoals een geboortedatum – af te leiden zijn. Desondanks kan ook een BSN op echtheid worden gecontroleerd, met de zogenoemde elfproef. Dit is een test die in het Nederlandse elektronische betalingsverkeer wordt uitgevoerd op negen- en tiencijferige Nederlandse bankrekeningnummers, om te controleren of het nummer een geldig rekeningnummer kan zijn.
Een variant van de elfproef die gebruikmaakt van een controlecijfer, wordt toegepast bij het BSN. Bij de BSN-elfproef worden de afzonderlijke negen cijfers van een BSN ‘gewogen’ bij elkaar opgeteld, dat wil zeggen dat afhankelijk van de positie in de cijferreeks het cijfer met een vaste waarde wordt vermenigvuldigd en het laatste cijfer (het ‘controlecijfer’) – in afwijking van de standaard-elfproef – wordt vermenigvuldigd met het cijfer –1. Het resultaat van de som moet een getal opleveren dat deelbaar is door het getal 11. Als een of meerdere cijfers van een geldig BSN worden verwisseld, levert dit geen geldig BSN (meer) op.
De BSN-elfproef met BSN 123456782: (9x1) + (8x2) + (7x3) + (6x4) + (5x5) + (4x6) + (3x7) + (2x8) + (-1x2) = 154 :11 = 14.

2021: Richtsnoeren identificatie en verificatie van persoonsgegevens

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cliëntgegevens - BSN ongeldig (R65122)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle BSN nummers van actieve cliënten

Blauwepijl.png Blauwepijl.png

2) BSN voldoet niet aan de elfproef

3) BSN is '000000000' (9 x 0)

Logica: 1 en (2 of 3)

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png