Cliëntgegevens - BSN ontbreekt (R65120)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65120
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Algemeen (cliëntgegevens)
Samenvatting

Deze controle laat de actieve cliënten zien waarvoor geen burgerservicenummer (BSN) is geregistreerd.

Risico

Cliëntgegevens onjuist, onvolledig of niet tijdig vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2020
De in het eerste lid bedoelde instanties en personen stellen het burgerservicenummer van betrokkene vast wanneer zij voor de eerste maal contact met betrokkene hebben in het kader van de uitvoering van deze wet en de daarop berustende bepalingen.

2020: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 5.2.9 lid 2

2021
De in het eerste lid bedoelde instanties en personen stellen het burgerservicenummer van betrokkene vast wanneer zij voor de eerste maal contact met betrokkene hebben in het kader van de uitvoering van deze wet en de daarop berustende bepalingen.

2021: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 5.2.9 lid 2

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cliëntgegevens - BSN ontbreekt (R65120)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle actieve cliënten

Blauwepijl.png

2) Er is geen BSN nummer geregistreerd


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png