Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65136
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Algemeen (cliëntgegevens)
  2. Rechtmatigheidsverantwoording - WMO
Samenvatting

Deze controle signaleert cliënten waarbij geen ID bewijs is ingevoerd (nummer identiteitsbewijs). Voor deze cliënt moet een nieuw ID bewijs ingevoerd worden.

Risico

Cliëntgegevens onjuist, onvolledig of niet tijdig vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2020
Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, vierde lid, stelt het college de identiteit van de cliënt vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

De cliënt die een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening, verstrekt het college desgevraagd terstond een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.

2020: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.3.4

2021
Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, vierde lid, stelt het college de identiteit van de cliënt vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

De cliënt die een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening, verstrekt het college desgevraagd terstond een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.

2021: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.3.4

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Een geldig ID bewijs houdt in dat het ID bewijs op het moment van controleren geldig en dus niet verlopen moet zijn.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle cliënten met een actief dossier

Blauwepijl.png

2) Er is geen (geldig) ID bewijs aanwezig in het systeem


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png