Cliëntgegevens - IBAN onjuist of onbekend (R65113)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: 65113
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

 1. Rechtmatigheidsverantwoording - Algemeen (cliëntgegevens)
Samenvatting

Voor cliënten met een actief Uitkeringsdossier moet een valide IBAN aanwezig zijn om de uitkering over te kunnen maken. Voor deze cliënten wordt gekeken of er een IBAN aanwezig is en of deze valide is. De validiteit wordt gecontroleerd met de 'mod-97-check'.

Risico

Cliëntgegevens onjuist, onvolledig of niet tijdig vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2020
IBAN berekenen

De IBAN code bestaat uit de volgende reeks letters & cijfers;

 • Landcode (2 letters)
 • 2 controle cijfers
 • Bank code
 • Rekeningnummer of rekening identificatie

Om de IBAN makkelijk leesbaar te maken wordt het meestal in reeksen van 4 tekens weergegeven, met als voorbeeld NL05 RABO 1234 1234 00.

2020: IBAN - IBAN berekenen

IBAN controle: mod-97 berekening
Hoe controleer je met de hand een IBAN? Een IBAN nummer wordt beoordeeld op juistheid door deze om te zetten naar cijfers en dan de restwaarde te bepalen door al deze getallen te delen door 97. Die restwaarde moet gelijk zijn aan 1.
Het algoritme van IBAN ziet er zo uit:

 • controleer of het controlegetal (op 3e en 4e positie) tussen 2 en 98 ligt
 • valideer de samenstelling
 • verplaats de eerste 4 karakters van het IBAN naar het einde
 • vervang elke letter door 2 cijfers, waarbij A = 10, B = 11, …, Z = 35
 • bereken het getal modulo 97 (getal delen door 97)

Als het restgetal (achter de komma) x 97 = 1, dan voldoet dit nummer aan de modulo 97 check.

2020: IBAN - IBAN controle: mod-97 berekening

2021
IBAN berekenen

De IBAN code bestaat uit de volgende reeks letters & cijfers;

 • Landcode (2 letters)
 • 2 controle cijfers
 • Bank code
 • Rekeningnummer of rekening identificatie

Om de IBAN makkelijk leesbaar te maken wordt het meestal in reeksen van 4 tekens weergegeven, met als voorbeeld NL05 RABO 1234 1234 00.

2021: IBAN - IBAN berekenen

IBAN controle: mod-97 berekening
Hoe controleer je met de hand een IBAN? Een IBAN nummer wordt beoordeeld op juistheid door deze om te zetten naar cijfers en dan de restwaarde te bepalen door al deze getallen te delen door 97. Die restwaarde moet gelijk zijn aan 1.
Het algoritme van IBAN ziet er zo uit:

 • controleer of het controlegetal (op 3e en 4e positie) tussen 2 en 98 ligt
 • valideer de samenstelling
 • verplaats de eerste 4 karakters van het IBAN naar het einde
 • vervang elke letter door 2 cijfers, waarbij A = 10, B = 11, …, Z = 35
 • bereken het getal modulo 97 (getal delen door 97)

Als het restgetal (achter de komma) x 97 = 1, dan voldoet dit nummer aan de modulo 97 check.

2021: IBAN - IBAN controle: mod-97 berekening

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Voor de IBAN wordt gekeken naar IBAN waarop wordt uitbetaald.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cliëntgegevens - IBAN onjuist of onbekend (R65113)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle cliënten met een actief dossier

Blauwepijl.png

2) Er is een actief uitkeringsdossier

Blauwepijl.png

3) IBAN is niet aanwezig en/of niet valide


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png