Crediteuren - Dubbele crediteur (R65831)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65831
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Inkoopfacturen
Samenvatting

Deze controle signaleert crediteuren die meer dan eenmaal voorkomen in de financiële administratie waarbij de/het:

  • IBAN identiek is
  • KVK-nummer identiek is
  • BTW-nummer identiek is
  • NAW: Combinatie van postcode en huisnummer identiek is.

Deze controle signaleert alleen niet-vervallen crediteuren. Alle crediteuren uit de dubbeling worden getoond.

Risico

Geld op de verkeerde bankrekening overmaken.

Regelgeving / beleid
2020
Voorwaardencriterium

Het voorwaardecriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De voorwaarden zijn afkomstig uit de regelgeving en hebben betrekking op aspecten zoals: doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. De overdrachten van onder andere subsidies en uitkeringen zijn bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden verbonden. Het niet in acht nemen van deze voorwaarden kan leiden tot een onrechtmatigheid.

2020: Notitie Rechtmatigheidsverantwoording, art. 4.1.2.2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het is mogelijk om alle niet-vervallen crediteuren vanaf een bepaalde datum mee te nemen, dit is instelbaar via de parameter R65831_MUTATIE_VANAF.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crediteuren - Dubbele crediteur (R65831)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle niet-vervallen crediteuren

Blauwepijl.png Blauwepijl.png Blauwepijl.png Blauwepijl.png

2) Met eenzelfde IBAN

3) Met hetzelfde KVK-nummer

3) Met hetzelfde BTW-nummer

3) Met dezelfde combinatie van postcode en huisnummer

Logica: 1 en (2 of 3 of 4 of 5)

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png