Inkomen - Dossier IOAW voldoet niet aan rechtmatigheidseisen (R65303)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65303
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

 1. Rechtmatigheidsverantwoording - Participatiewet
Samenvatting

Deze controle controleert dossiers op of er wordt gehouden aan de volgende voorwaarden:

 • Domicilie: woonachtig in gemeente
 • Nationaliteit: is Nederlandse
 • Periodiciteit van de uitkering: deze is per maand
Risico

Onterecht verstrekte uitkering (ook IOAZ, IOAW, BBZ, ...).

Regelgeving / beleid
2020
Geen recht op uitkering heeft de werkloze werknemer die:
 • buiten Nederland woont of aldaar anders dan tijdelijk verblijf houdt.

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat hier te lande verblijvende vreemdelingen, anders dan die bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, recht op uitkering hebben, onverminderd de overige vereisten voor dat recht:

 • vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

2020: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 6 lid 1a en 3b

Het recht op uitkering bestaat jegens het college van de gemeente waar de belanghebbende woonplaats heeft als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

2020: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 11

 • Het college betaalt de uitkering in het algemeen per maand.
 • Het college is bevoegd de uitkering over een kortere periode te betalen, indien voorheen over die kortere periode loon of uitkering werd ontvangen.

2020: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 21

2021
Geen recht op uitkering heeft de werkloze werknemer die:
 • buiten Nederland woont of aldaar anders dan tijdelijk verblijf houdt.

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat hier te lande verblijvende vreemdelingen, anders dan die bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, recht op uitkering hebben, onverminderd de overige vereisten voor dat recht:

 • vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

2021: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 6 lid 1a en 3b

Het recht op uitkering bestaat jegens het college van de gemeente waar de belanghebbende woonplaats heeft als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

2020: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 11

 • Het college betaalt de uitkering in het algemeen per maand.
 • Het college is bevoegd de uitkering over een kortere periode te betalen, indien voorheen over die kortere periode loon of uitkering werd ontvangen.

2020: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 21

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Inkomen - Dossier IOAW voldoet niet aan rechtmatigheidseisen (R65303)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle dossiers IOAW

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2) Cliënt is niet woonachtig in de gemeente

3) Cliënt heeft geen Nederlandse nationaliteit

4) De periodiciteit van de uitkering is niet per maand


Logica: 1 en (2 of 3 of 4)

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png