Jeugdwet - Aanvraag is niet afgehandeld binnen 10 werkdagen na Jw315 (R65223): verschil tussen versies

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: R65223===== =====Behoort tot Normenkader ValueCare===== Gemeenten #Rechtmatigheidsvera...')
 
 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 13: Regel 13:
  
 
=====Regelgeving / beleid=====
 
=====Regelgeving / beleid=====
 +
 +
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"
 +
|-
 +
! 2020
 +
|-
 +
|Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.
 +
 +
2020: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=2&artikel=2.15&z=2020-07-01&g=2020-07-01 Jeugdwet, art. 2.15 lid 3]
 +
 +
 +
iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;
 +
 +
2020: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036007&paragraaf=1&artikel=1&z=2020-12-22&g=2020-12-22 Regeling Jeugdwet, art. 1]
 +
 +
Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.
 +
 +
2020: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036007&paragraaf=6c&artikel=6c.1&z=2020-12-22&g=2020-12-22 Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 3]
 +
 +
 +
''Specificaties iJw 2.4''<br/>
 +
De specificaties van iJw 2.4 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.
 +
 +
2020: [https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ijw/werken-met-ijw-30/specificaties Zorginstituut Nederland - Specificaties iJw 2.4]
 +
 +
 +
Object: Jw315
 +
<br/>Titel: Verzoek om toewijzing Jeugdhulp
 +
<br/>Documentatie: Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp.
 +
<br/>Naam retourbericht: JW316
 +
 +
2020: [https://informatiemodel.istandaarden.nl/2020/views/view_154734.html Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten]
 +
 +
 +
''Het bericht Verzoek om Toewijzing (315)''<br/>
 +
Dit bericht stuurt de zorgaanbieder aan de gemeente als de cliënt van de gemeente een beschikking met vrije aanbiederkeuze heeft meegekregen en zich direct meldt bij de aanbieder. Het recht op zorg of ondersteuning is dan al vastgesteld door de gemeente. Het bericht kan ook worden gebruikt indien de cliënt is doorverwezen naar een aanbieder. Het recht op de zorg of ondersteuning wordt in dat geval vastgesteld door de verwijzer. Het gaat dus om situaties waarbij het recht op zorg of ondersteuning al vaststaat. Alleen om de administratie goed te laten verlopen bij de gemeente en bij de aanbieder is het nodig dat de gemeente weet dat zorg is gestart en dat de aanbieder nog een officiële toewijzing krijgt voor de te leveren zorg of ondersteuning. <br/>De kern van het bericht is:
 +
*Cliëntgegevens (BSN, geboortedatum, geslacht, naam)
 +
*(Geplande) startdatum
 +
*Type zorg of ondersteuning (productcategorie en eventuele productcode)
 +
*Omvang (volume, eenheid, frequentie)
 +
*Type verwijzer, naam verwijzer
 +
*Gezagsdrager bekend (bij iJw)
 +
*Indicatie of de aanbieder beroep doet op een landelijk raamcontract
 +
In reactie stuurt de gemeente naar de zorgaanbieder het bericht Toewijzing (301).
 +
 +
''Samenhang tussen berichten''
 +
*Na ontvangst van een verzoek om toewijzing (315) stuurt de gemeente binnen vijf werkdagen een toewijzingsbericht (301) aan de aanbieder;
 +
 +
2020: [https://istandaarden.nl/ibieb/handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-en-ijw Zorginstituut Nederland – Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 16 en 18]
 +
|}
 +
 
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"
 
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"
 
|-
 
|-
Regel 19: Regel 69:
 
|Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.
 
|Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.
 
2021: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=2&artikel=2.15&z=2020-07-01&g=2020-07-01 Jeugdwet, art. 2.15 lid 3]
 
2021: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=2&artikel=2.15&z=2020-07-01&g=2020-07-01 Jeugdwet, art. 2.15 lid 3]
 +
  
 
iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;
 
iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;
Regel 28: Regel 79:
 
2021: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036007&paragraaf=6c&artikel=6c.1&z=2021-01-01&g=2021-01-01 Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 3]
 
2021: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036007&paragraaf=6c&artikel=6c.1&z=2021-01-01&g=2021-01-01 Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 3]
  
Specificaties iJw 3.0 De specificaties van iJw 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.
+
 
 +
''Specificaties iJw 3.0''<br/>De specificaties van iJw 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.
  
 
2021: [https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ijw/werken-met-ijw-30/specificaties Zorginstituut Nederland - Specificaties iJw 3.0]
 
2021: [https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ijw/werken-met-ijw-30/specificaties Zorginstituut Nederland - Specificaties iJw 3.0]
  
 +
 +
Object: Jw315
 +
<br/>Titel: Verzoek om toewijzing Jeugdhulp
 +
<br/>Documentatie: Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp.
 +
<br/>Naam retourbericht: JW316
 +
 +
2021: [https://informatiemodel.istandaarden.nl/iWmoJw30_Eb10/views/view_28057.html Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten]
 +
 +
 +
''Het bericht Verzoek om Toewijzing (315)''<br/>
 +
Dit bericht stuurt de zorgaanbieder aan de gemeente als de cliënt van de gemeente een beschikking met vrije aanbiederkeuze heeft meegekregen en zich direct meldt bij de aanbieder. Het recht op zorg of ondersteuning is dan al vastgesteld door de gemeente. Het bericht kan ook worden gebruikt indien de cliënt is doorverwezen naar een aanbieder. Het recht op de zorg of ondersteuning wordt in dat geval vastgesteld door de verwijzer. Het gaat dus om situaties waarbij het recht op zorg of ondersteuning al vaststaat. Alleen om de administratie goed te laten verlopen bij de gemeente en bij de aanbieder is het nodig dat de gemeente weet dat zorg is gestart en dat de aanbieder nog een officiële toewijzing krijgt voor de te leveren zorg of ondersteuning. <br/>De kern van het bericht is:
 +
*Cliëntgegevens (BSN, geboortedatum, geslacht, naam)
 +
*(Geplande) startdatum
 +
*Type zorg of ondersteuning (productcategorie en eventuele productcode)
 +
*Omvang (volume, eenheid, frequentie)
 +
*Type verwijzer, naam verwijzer
 +
*Gezagsdrager bekend (bij iJw)
 +
*Indicatie of de aanbieder beroep doet op een landelijk raamcontract
 +
In reactie stuurt de gemeente naar de zorgaanbieder het bericht Toewijzing (301).
 +
 +
''Samenhang tussen berichten''
 +
*Na ontvangst van een verzoek om toewijzing (315) stuurt de gemeente binnen vijf werkdagen een toewijzingsbericht (301) aan de aanbieder;
 +
 +
2021: [https://istandaarden.nl/ibieb/handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-en-ijw Zorginstituut Nederland – Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 16 en 18]
 
|}
 
|}
 +
 
=====Interpretaties=====
 
=====Interpretaties=====
  

Huidige versie van 22 feb 2021 om 14:10

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65223
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

 1. Rechtmatigheidsverantwoording - Jeugdwet
Samenvatting

Deze controle signaleert openstaande werkprocessen, langer dan de termijn na het ontvangen van een Jw-315 bericht (verzoek om toewijzing). De afspraak is dat binnen 5 dagen al dan niet een toewijzing wordt vastgelegd.

Risico

De cliënt ontvangt niet de zorg die nodig is.

Regelgeving / beleid
2020
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2020: Jeugdwet, art. 2.15 lid 3


iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2020: Regeling Jeugdwet, art. 1

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2020: Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 3


Specificaties iJw 2.4
De specificaties van iJw 2.4 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2020: Zorginstituut Nederland - Specificaties iJw 2.4


Object: Jw315
Titel: Verzoek om toewijzing Jeugdhulp
Documentatie: Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp.
Naam retourbericht: JW316

2020: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten


Het bericht Verzoek om Toewijzing (315)
Dit bericht stuurt de zorgaanbieder aan de gemeente als de cliënt van de gemeente een beschikking met vrije aanbiederkeuze heeft meegekregen en zich direct meldt bij de aanbieder. Het recht op zorg of ondersteuning is dan al vastgesteld door de gemeente. Het bericht kan ook worden gebruikt indien de cliënt is doorverwezen naar een aanbieder. Het recht op de zorg of ondersteuning wordt in dat geval vastgesteld door de verwijzer. Het gaat dus om situaties waarbij het recht op zorg of ondersteuning al vaststaat. Alleen om de administratie goed te laten verlopen bij de gemeente en bij de aanbieder is het nodig dat de gemeente weet dat zorg is gestart en dat de aanbieder nog een officiële toewijzing krijgt voor de te leveren zorg of ondersteuning.
De kern van het bericht is:

 • Cliëntgegevens (BSN, geboortedatum, geslacht, naam)
 • (Geplande) startdatum
 • Type zorg of ondersteuning (productcategorie en eventuele productcode)
 • Omvang (volume, eenheid, frequentie)
 • Type verwijzer, naam verwijzer
 • Gezagsdrager bekend (bij iJw)
 • Indicatie of de aanbieder beroep doet op een landelijk raamcontract

In reactie stuurt de gemeente naar de zorgaanbieder het bericht Toewijzing (301).

Samenhang tussen berichten

 • Na ontvangst van een verzoek om toewijzing (315) stuurt de gemeente binnen vijf werkdagen een toewijzingsbericht (301) aan de aanbieder;

2020: Zorginstituut Nederland – Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 16 en 18

2021
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2021: Jeugdwet, art. 2.15 lid 3


iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2021: Regeling Jeugdwet, art. 1

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2021: Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 3


Specificaties iJw 3.0
De specificaties van iJw 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2021: Zorginstituut Nederland - Specificaties iJw 3.0


Object: Jw315
Titel: Verzoek om toewijzing Jeugdhulp
Documentatie: Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp.
Naam retourbericht: JW316

2021: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten


Het bericht Verzoek om Toewijzing (315)
Dit bericht stuurt de zorgaanbieder aan de gemeente als de cliënt van de gemeente een beschikking met vrije aanbiederkeuze heeft meegekregen en zich direct meldt bij de aanbieder. Het recht op zorg of ondersteuning is dan al vastgesteld door de gemeente. Het bericht kan ook worden gebruikt indien de cliënt is doorverwezen naar een aanbieder. Het recht op de zorg of ondersteuning wordt in dat geval vastgesteld door de verwijzer. Het gaat dus om situaties waarbij het recht op zorg of ondersteuning al vaststaat. Alleen om de administratie goed te laten verlopen bij de gemeente en bij de aanbieder is het nodig dat de gemeente weet dat zorg is gestart en dat de aanbieder nog een officiële toewijzing krijgt voor de te leveren zorg of ondersteuning.
De kern van het bericht is:

 • Cliëntgegevens (BSN, geboortedatum, geslacht, naam)
 • (Geplande) startdatum
 • Type zorg of ondersteuning (productcategorie en eventuele productcode)
 • Omvang (volume, eenheid, frequentie)
 • Type verwijzer, naam verwijzer
 • Gezagsdrager bekend (bij iJw)
 • Indicatie of de aanbieder beroep doet op een landelijk raamcontract

In reactie stuurt de gemeente naar de zorgaanbieder het bericht Toewijzing (301).

Samenhang tussen berichten

 • Na ontvangst van een verzoek om toewijzing (315) stuurt de gemeente binnen vijf werkdagen een toewijzingsbericht (301) aan de aanbieder;

2021: Zorginstituut Nederland – Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 16 en 18

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De termijn is klant specifiek instelbaar met R65223_AANTAL_WERKDAGEN, deze staat standaard op 10 werkdagen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Jeugdwet - Aanvraag is niet afgehandeld binnen 10 werkdagen na Jw315 (R65223)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle openstaande processen Jeugdwet

Blauwepijl.png

2) Er is een verzoek om toewijzing ontvangen (Jw-315 bericht)

Blauwepijl.png

3) De aanvraag is niet binnen de termijn behandeld

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png