Jeugdwet - Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht (R65018)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65018
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Jeugdwet
Samenvatting

Declaraties voor Jeugdwet moeten betrekking hebben op het juiste Jeugdwet-product en moeten binnen de contractperiode vallen. De controle signaleert ontvangen Jw303-berichten (declaraties/factuur) die buiten de contractperiode vallen van het betreffende product en waarbij de indicatie na het einde van de contractperiode met terugwerkende kracht is aangepast. De declaraties worden ongeldig doordat de indicatiedatum met terugwerkende kracht wordt aangepast. De gemeente kan dit op verschillende manieren oplossen.

Risico

Er vinden betalingen plaats voor (verkeerde) zorg die niet langer geleverd wordt.

Regelgeving / beleid
2020
iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2020: Regeling Jeugdwet, art. 1

Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2020: Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 2 en 3 & art. 6c.2


Retourinformatie declaratie of factuur
De gemeente beantwoordt een declaratie- of factuurbericht binnen 20 werkdagen na ontvangst met een retourbericht.

Retourinformatie declaratie
In het retourbestand wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen en welke prestaties deels zijn toegekend, dat wil zeggen dat het toegekende bedrag lager is dan het ingediende bedrag. Bovendien wordt het totaalbedrag dat toegekend wordt op basis van de toegekende prestaties meegegeven. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebestand gecorrigeerd worden aangeleverd.

Retourinformatie factuur
In het retourbestand wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. De afgewezen prestaties worden door de aanbieder beoordeeld. Indien de aanbieder het eens is met de (reden van) afwijzing, zal de aanbieder de afgewezen prestatie crediteren om de vordering voor deze prestatie bij de gemeente op te heffen. Indien nodig wordt vervolgens de gecorrigeerde debet prestatie in een nieuw factuurbestand aangeleverd.

2020: Zorginstituut Nederland - Procesbeschrijving iJw 2.4, art. 5.4, p. 23


Codelijst: WJ001
Einddatum prestatie ligt niet tussen de ingangsdatum en einddatum
Bijbehorende retourcode: 9308

2020: Zorginstituut Nederland- Codelijsten iJw 2.4, regel 488

2021
iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2021: Regeling Jeugdwet, art. 1

Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw.

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut.

2021: Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 2 en 3 & art. 6c.2


Retourinformatie declaratie
De gemeente beantwoordt een declaratiebericht binnen 10 werkdagen na ontvangst met een declaratie-antwoordbericht.

Retourinformatie declaratie
In het declaratie-antwoordbericht wordt aangegeven welke prestaties zijn afgewezen. Het totaalbedrag dat toegekend wordt, wordt berekend op basis van de toegekende prestaties. De afgewezen prestaties kunnen door de aanbieder in een nieuw declaratiebericht gecorrigeerd worden aangeleverd.

2021: Zorginstituut Nederland -Procesbeschrijving iJw 3.0, art. 5.4, p. 15


Codelijst: WJ001
Einddatum prestatie ligt niet tussen de ingangsdatum en einddatum
Bijbehorende retourcode: 9308

2021: Zorginstituut Nederland- Codelijsten iJw 3.0, regel 398

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Jeugdwet - Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht (R65018)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle declaraties Jeugdwet

Blauwepijl.png

2) De declaratie valt buiten de looptijd van de beschikking

Blauwepijl.png

3) Waarbij de indicatie na het einde van de contractperiode met terugwerkende kracht is aangepast

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is gelijk aan het bedrag van de factuur of declaratie die wordt gesignaleerd.

ValueCareLogo2.png