Jeugdwet - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65822)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65822
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Jeugdwet
Samenvatting

Gedeclareerde zorg moet geboekt worden in het jaar waarop het betrekking heeft. Deze controle signaleert boekingen, waarvan de boekingsperiode niet overeenkomt met de periode waarover gedeclareerd wordt volgens het Jw-303 bericht.

Risico

De gedeclareerde zorg is in het verkeerde boekjaar geboekt. Het moet geboekt worden in het jaar waarop het betrekking heeft zodat de verantwoording en jaarrekening op orde zijn.

Regelgeving / beleid
2020
Verantwoordingsproces zorgaanbieder

De financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet van zorgaanbieders vormt het sluitstuk van het registratie- en declaratieproces van de gerealiseerde productie over het boekjaar2 , inclusief de daarin begrepen controlemaatregelen van zorgaanbieders en gemeenten. De inhoud, vorm en procedure van de financiële productieverantwoording worden binnen de wettelijke kaders afgestemd en/of overeengekomen tussen zorgaanbieders en gemeenten. Dit accountantsprotocol is ontwikkeld met het gegeven dat de inhoud, vorm en procedures voor gemeenten en zorgaanbieders niettemin inhoudelijk veel overeenkomsten hebben en op grond daarvan generiek kunnen worden weergegeven.

2 Een boekjaar wordt gelijk gesteld aan het kalenderjaar. Wanneer sprake is van zorgtrajecten die niet per einde van het boekjaar kunnen worden afgesloten, geldt dat de financiële productieverantwoording tevens de financiële waarde van fictief afgesloten zorgtrajecten omvat die per 31 december onderhanden zijn.

2020: Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants - Algemene accountantsprotocol - Financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2020, p. 6


Verantwoorde en gedeclareerde productie
De verantwoorde productie is de productie die in het boekjaar (tussen 1 januari en 31 december) is geleverd en financieel rechtmatig is. Dit betreft productie die conform toewijzing is geleverd in reguliere vorm alsook geleverd in alternatieve vorm, mits schriftelijk met de gemeente overeengekomen. De verantwoorde productie valt uiteen in de volgende componenten:

  • de gedeclareerde productie uit het boekjaar;
  • de geleverde, maar nog niet gedeclareerde productie uit het boekjaar en;
  • de correctie voor ten onrechte gedeclareerde productie uit het boekjaar die nog gecrediteerd moet

worden.

2020: Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants - Algemene accountantsprotocol - Financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2020, p. 19

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Jeugdwet - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65822)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle declaratieregels

Blauwepijl.png

2) Einddatum van de periode in de declaratie komt niet overeen met het boekingsjaar

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

De financiële impact is gelijk aan de hoogte van de boeking, waarvan de boekingsperiode niet overeenkomt met de periode waarover gedeclareerd wordt volgens het Jw-303 bericht.

ValueCareLogo2.png