Jeugdwet - Geen van de gezaghebbenden woonachtig in gemeente (R65119)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R65119
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Algemeen (cliëntgegevens)
Samenvatting

Tenminste één van de gezaghebbenden dient in de gemeente te wonen. De controle laat cliënten zien waarbij geen van de gezaghebbenden als woonplaats de betreffende gemeente hebben.

Risico

Het risico dat cliënt volgens regelgeving geen recht heeft op de zorg (vb woonplaats) / Het risico dat de cliënt geen recht meer heeft op op de voorziening (verhuizing) maar er nog betaald wordt voor de voorziening.

Regelgeving / beleid
2020
Ouder

Gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder.

2020: Jeugdwet, Art. 1.1

Een minderjarige volgt de woonplaats van hem die het gezag over hem uitoefent, de onder curatele gestelde die van zijn curator. Oefenen beide ouders tezamen het gezag over hun minderjarige kind uit, doch hebben zij niet dezelfde woonplaats, dan volgt het kind de woonplaats van de ouder bij wie het feitelijk verblijft dan wel laatstelijk heeft verbleven.

2020: Burgerlijk Wetboek 1 Titel 3 Woonplaats, Art. 12 in Factsheet Woonplaatsbeginsel 2016, p.2

Bij OTS en jeugdreclassering is de gemeente waar de gezagdrager verblijft verantwoordelijk voor financiering. De gemeente ontvangt de financiering via het objectief verdeelmodel.

2020: Factsheet Woonplaatsbeginsel 2016, p. 4

2021
Ouder

Gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder.

2021: Jeugdwet, Art. 1.1

Een minderjarige volgt de woonplaats van hem die het gezag over hem uitoefent, de onder curatele gestelde die van zijn curator. Oefenen beide ouders tezamen het gezag over hun minderjarige kind uit, doch hebben zij niet dezelfde woonplaats, dan volgt het kind de woonplaats van de ouder bij wie het feitelijk verblijft dan wel laatstelijk heeft verbleven.

2021: Burgerlijk Wetboek 1 Titel 3 Woonplaats, Art. 12 in Factsheet Woonplaatsbeginsel 2016, p.2

Bij OTS en jeugdreclassering is de gemeente waar de gezagdrager verblijft verantwoordelijk voor financiering. De gemeente ontvangt de financiering via het objectief verdeelmodel.

2021: Factsheet Woonplaatsbeginsel 2016, p. 4

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Jeugdwet - Geen van de gezaghebbenden woonachtig in gemeente (R65119)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle jeugdcliënten met een lopende indicatie

Blauwepijl.png

2) Geen van de gezaghebbenden woont in de gemeente


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCarelogo2022.png