Jeugdwet - Jaarlijkse productieverantwoording zorgaanbieder ontbreekt (R65030)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65030
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - PGB Jeugd, PGB Wmo en WMO ZIN
Samenvatting

Deze controle signaleert aanbieders van jeugdzorg waarvan over het voorgaande kalenderjaar nog geen financiële productieverantwoording is ontvangen.

Zorgaanbieders dienen financiële verantwoording af te leggen over de productie Wmo en Jeugdwet. Deze verantwoording en de controle daarvan zijn gebaseerd op de vereisten van financiële rechtmatigheid voor de gemeenten.

Risico

Er wordt betaald voor zorg die niet geleverd is.

Regelgeving / beleid
2020
Dit accountantsprotocol hanteert de volgende uitgangspunten:

a. Per zorgaanbieder een financiële productieverantwoording per domein (Wmo en Jeugdwet) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein.

2020: Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2020, art. 1.2.1, p. 3

Verantwoordingsproces zorgaanbieder
De financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet van zorgaanbieders vormt het sluitstuk van het registratie- en declaratieproces van de gerealiseerde productie over het boekjaar, inclusief de daarin begrepen controlemaatregelen van zorgaanbieders en gemeenten. De inhoud, vorm en procedure van de financiële productieverantwoording worden binnen de wettelijke kaders afgestemd en/of overeengekomen tussen zorgaanbieders en gemeenten. Dit accountantsprotocol is ontwikkeld met het gegeven dat de inhoud, vorm en procedures voor gemeenten en zorgaanbieders niettemin inhoudelijk veel overeenkomsten hebben en op grond daarvan generiek kunnen worden weergegeven.

2020: Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2020, art. 2, p. 6

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Jeugdwet - Jaarlijkse productieverantwoording zorgaanbieder ontbreekt (R65030)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle aanbieders van jeugdzorg in een kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) Er is geen financiële productieverantwoording ontvangen over het voorgaande kalenderjaar

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

De financiële impact is gelijk aan de hoogte van de declaraties over het betreffende kalenderjaar.

ValueCareLogo2.png