Jeugdwet - Lopende indicatie, geen Jw301 bericht verzonden (R65183): verschil tussen versies

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(geen verschil)

Huidige versie van 22 feb 2021 om 14:12

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65183
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Jeugdwet
Samenvatting

Deze controle signaleert lopende indicaties Jeugdwet, waarvoor geen Jw-301 bericht is verzonden naar de zorgaanbieder. Een Jw-301 bericht is een bericht met de toewijzing van de Jeugdwet ondersteuning dat de gemeente moet versturen naar de zorgaanbieder.

Risico

Het risico dat de zorgaanbieder niet kan starten met het leveren van zorg.

Regelgeving / beleid
2020
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2020: Jeugdwet, art. 2.15 lid 3


iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2020: Regeling Jeugdwet, art. 1

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2020: Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 3


Specificaties iJw 2.4
De specificaties van iJw 2.4 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2020: Zorginstituut Nederland - Specificaties iJw 2.4


Object: JW301
Titel: Toewijzing Jeugdhulp
Documentatie: Bericht voor de toewijzing van Jeugdhulp aan een aanbieder.
Naam retourbericht: JW302

2020: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten

2021
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2021: Jeugdwet, art. 2.15 lid 3


iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2021: Regeling Jeugdwet, art. 1

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2021: Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 3


Specificaties iJw 3.0
De specificaties van iJw 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2021: Zorginstituut Nederland - Specificaties iJw 3.0


Object: JW301
Titel: Toewijzing Jeugdhulp
Documentatie: Bericht voor de toewijzing van Jeugdhulp aan een aanbieder.
Naam retourbericht: JW302

2021: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Jeugdwet - Lopende indicatie, geen Jw301 bericht verzonden (R65183)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle lopende Jeugdwet indicaties (exclusief PGB)

Blauwepijl.png

2) Er is geen Jw-301 bericht verzonden naar de zorgaanbieder

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png