Jeugdwet - Bericht Jw305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65186)

Uit normenkadergemeente.nl
(Doorverwezen vanaf R65186)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65186
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - Jeugdwet
Samenvatting

Met een Jw-305 bericht brengt de zorgaanbieder de gemeente op de hoogte van de start van ondersteuning aan een cliënt.

Deze controle signaleert verstuurde Jw-301 berichten – toewijzing ondersteuning, waarop na een wachttijd nog geen Jw-305 bericht – aanvang ondersteuning is terugontvangen.

Risico

Het risico dat de cliënt niet de zorg krijgt die nodig is.

Regelgeving / beleid
2020
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2020: Jeugdwet, art. 2.15 lid 3


iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2020: Regeling Jeugdwet, art. 1

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2020: Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 3


Specificaties iJw 2.4
De specificaties van iJw 2.4 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2020: Zorginstituut Nederland - Specificaties iJw 2.4


Object: JW305
Titel: Start Jeugdhulp
Documentatie: Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp
Naam retourbericht: JW306

2020: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten


Het bericht Start Zorg en ondersteuning (305)
Dit bericht stuurt de aanbieder zodra de zorg of ondersteuning is gestart. Kern van het bericht is:

  • De cliënt voor wie zorg of ondersteuning is gestart is;
  • De soort (productcategorie en eventueel –code) en omvang (volume) van de zorg of ondersteuning die is gestart;
  • Datum waarop de start van de levering van de zorg of ondersteuning heeft plaatsgevonden.

2020: Zorginstituut Nederland - Handreikings Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 17

2021
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2021: Jeugdwet, art. 2.15 lid 3


iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2021: Regeling Jeugdwet, art. 1

Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2021: Regeling Jeugdwet, art. 6c.1 lid 3


Specificaties iJw 3.0
De specificaties van iJw 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2021: Zorginstituut Nederland - Specificaties iJw 3.0


Object: JW305
Titel: Start Jeugdhulp
Documentatie: Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp
Naam retourbericht: JW306

2021: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten


Het bericht Start Zorg en ondersteuning (305)
Dit bericht stuurt de aanbieder zodra de zorg of ondersteuning is gestart. Kern van het bericht is:

  • De cliënt voor wie zorg of ondersteuning is gestart is;
  • De soort (productcategorie en eventueel –code) en omvang (volume) van de zorg of ondersteuning die is gestart;
  • Datum waarop de start van de levering van de zorg of ondersteuning heeft plaatsgevonden.

2021: Zorginstituut Nederland - Handreikings Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 17

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De wachttijd kan worden ingesteld met een procesparameter, deze staat standaard op 15 werkdagen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Jeugdwet - Bericht Jw305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65186)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verstuurde Jw-301 berichten (toewijzing ondersteuning)

Blauwepijl.png

2) Waarop na een wachttijd nog geen Jw-305 bericht (aanvang ondersteuning) is terugontvangen

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png