Rechtmatigheidsverantwoording

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

LET op: deze pagina is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Sociaal domein

Algemeen (cliëntgegevens)

Participatiewet

PGB Jeugd, PGB Wmo en WMO ZIN

  • Wmo/Jeugdwet - Goedkeurende rechtmatigheidsverklaring ontbreekt bij instelling > € 75.000
  • Wmo/Jeugdwet - Maandelijkse productieverantwoording ontbreekt bij instelling < € 75.000

Jeugdwet

WMO

Ruimtelijk domein

Grondexploitaties

Grondtransacties

Gemeentelijke heffingen

Structurele verhuur

  • Vastgoed - Panden met kosten zonder huuropbrengsten
  • Vastgoed - Panden in eigendom zonder huuropbrengsten
  • Vastgoed - Openstaande huurverplichting

Inkoop

Inkoop en aanbesteding

Inkoopfacturen

Financieel

Materiële vaste activa

Subsidies van derden

Verstrekte subsidies

Personeel

Lonen en salarissen