Wmo - Aanvraag overschrijdt 7 weken (R65221)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65221
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - WMO
Samenvatting

De controle signaleert openstaande werkprocessen voor Wmo aanvragen, die 7 weken of langer openstaan. De wettelijke termijn is 8 weken, dit gaat om de termijn voor het onderzoek (6 weken) en het afgeven van de beschikking (2 weken) samen.

Risico

Het risico dat een cliënt niet tijdig de voorziening krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Het risico dat de behandeltermijn niet wordt behaald: een melding is niet in behandeling genomen en blijft in de werkvoorraad staan. Hiermee wordt de termijn van 6 weken na ontvangst melding, waarin een onderzoek verricht moet zijn overschreden. Het risico is dat de gemeente in het kader van de wet dwangsom, voor de overschrijding van de termijn een som moet betalen.

Het risico dat er verzuimd wordt een afwijzingsbeschikking te maken, waardoor de termijnen niet gehaald worden en de gemeente in het kader van de wet dwangsom het risico loopt om voor de overschrijding een bedrag aan de klant te moeten betalen.

Regelgeving / beleid
2020
Indien bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, voert het college in samenspraak met degene door of namens wie de melding is gedaan en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers dan wel diens vertegenwoordiger, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, een onderzoek uit overeenkomstig het tweede tot en met achtste lid. Het college bevestigt de ontvangst van de melding.

Een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.5 kan niet worden gedaan dan nadat het onderzoek is uitgevoerd, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de in het eerste lid genoemde termijn.

2020: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.3.2, lid 1 en 9

Het college geeft de beschikking binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

2020: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.3.5 lid 2

2021
Indien bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, voert het college in samenspraak met degene door of namens wie de melding is gedaan en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers dan wel diens vertegenwoordiger, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, een onderzoek uit overeenkomstig het tweede tot en met achtste lid. Het college bevestigt de ontvangst van de melding.

Een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.5 kan niet worden gedaan dan nadat het onderzoek is uitgevoerd, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de in het eerste lid genoemde termijn.

2021: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.3.2, lid 1 en 9

Het college geeft de beschikking binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

2021: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.3.5 lid 2

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Wmo - Aanvraag overschrijdt 7 weken (R65221)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle openstaande werkprocessen WMO aanvragen

Blauwepijl.png

2) Aanvraag staat 7 weken of langer


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png