Wmo - Bericht Wmo305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65187): verschil tussen versies

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
Regel 15: Regel 15:
  
 
=====Regelgeving / beleid=====
 
=====Regelgeving / beleid=====
 +
 +
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"
 +
|-
 +
! 2020
 +
|-
 +
| Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.
 +
2020: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=6&artikel=2.6.7a&z=2020-07-01&g=2020-07-01 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 art. 2.6.7a lid 3]
 +
 +
 +
''iWmo'': door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.6.7a, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;
 +
 +
2020: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036096&hoofdstuk=1&artikel=1&z=2020-09-03&g=2020-09-03 Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 1]
 +
 +
Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.
 +
 +
2020: [https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036096&hoofdstuk=3b&artikel=3j&z=2020-09-03&g=2020-09-03 Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3j]
 +
 +
 +
''Specificaties iWmo 2.4''<br/>De specificaties van iWmo 2.4 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. In het model staat hoe iWmo werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.
 +
 +
2020: [https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/werken-met-iwmo-30/specificaties Zorginstituut Nederland - Specificaties iWmo 2.4]
 +
 +
 +
Object: WMO305<br/>Titel: Start Wmo-ondersteuning<br/>Documentatie: Bericht voor het melden van de start van de levering van Wmo-ondersteuning<br/>Naam retourbericht: WMO306
 +
 +
2020: [https://informatiemodel.istandaarden.nl/2020/views/view_153621.html Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten]
 +
 +
 +
''Het bericht Start Zorg en ondersteuning (305)''<br/>Dit bericht stuurt de aanbieder zodra de zorg of ondersteuning is gestart. Kern van het bericht is:
 +
*De cliënt voor wie zorg of ondersteuning is gestart is;
 +
*De soort (productcategorie en eventueel –code) en omvang (volume) van de zorg of ondersteuning die is gestart;
 +
*Datum waarop de start van de levering van de zorg of ondersteuning heeft plaatsgevonden.
 +
 +
2020: [https://istandaarden.nl/ibieb/handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-en-ijw Zorginstituut Nederland - Handreikings Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 17]
 +
 +
|}
  
 
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"
 
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"

Huidige versie van 22 feb 2021 om 14:14

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65187
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - WMO
Samenvatting

Met een Wmo-305 bericht brengt de zorgaanbieder de gemeente op de hoogte van de start van ondersteuning aan een cliënt. Deze controle signaleert verstuurde Wmo-301 berichten – toewijzing ondersteuning, waarop na een wachttijd nog geen Wmo-305 bericht – aanvang ondersteuning is terugontvangen.

Risico

Het risico dat de cliënt niet de zorg krijgt die nodig is.

Het risico dat als de instelling wel als is begonnen met het leveren van de zorg, de cliënt mogelijk geen eigen bijdrage betaalt.

Regelgeving / beleid
2020
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2020: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 art. 2.6.7a lid 3


iWmo: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.6.7a, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2020: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 1

Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2020: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3j


Specificaties iWmo 2.4
De specificaties van iWmo 2.4 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. In het model staat hoe iWmo werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2020: Zorginstituut Nederland - Specificaties iWmo 2.4


Object: WMO305
Titel: Start Wmo-ondersteuning
Documentatie: Bericht voor het melden van de start van de levering van Wmo-ondersteuning
Naam retourbericht: WMO306

2020: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten


Het bericht Start Zorg en ondersteuning (305)
Dit bericht stuurt de aanbieder zodra de zorg of ondersteuning is gestart. Kern van het bericht is:

  • De cliënt voor wie zorg of ondersteuning is gestart is;
  • De soort (productcategorie en eventueel –code) en omvang (volume) van de zorg of ondersteuning die is gestart;
  • Datum waarop de start van de levering van de zorg of ondersteuning heeft plaatsgevonden.

2020: Zorginstituut Nederland - Handreikings Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 17

2021
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2021: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 art. 2.6.7a lid 3


iWmo: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.6.7a, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2021: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 1

Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2021: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3j


Specificaties iWmo 3.0
De specificaties van iWmo 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. In het model staat hoe iWmo werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2021: Zorginstituut Nederland - Specificaties iWmo 3.0


Object: WMO305
Titel: Start Wmo-ondersteuning
Documentatie: Bericht voor het melden van de start van de levering van Wmo-ondersteuning
Naam retourbericht: WMO306

2021: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden - Berichten


Het bericht Start Zorg en ondersteuning (305)
Dit bericht stuurt de aanbieder zodra de zorg of ondersteuning is gestart. Kern van het bericht is:

  • De cliënt voor wie zorg of ondersteuning is gestart is;
  • De soort (productcategorie en eventueel –code) en omvang (volume) van de zorg of ondersteuning die is gestart;
  • Datum waarop de start van de levering van de zorg of ondersteuning heeft plaatsgevonden.

2021: Zorginstituut Nederland - Handreikings Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 17

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De wachttijd kan worden ingesteld met een procesparameter, deze staat standaard op 15 werkdagen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Wmo - Bericht Wmo305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65187)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verstuurde Wmo-301 berichten (toewijzing ondersteuning)

Blauwepijl.png

2) Waarop na een wachttijd nog geen Wmo-305 bericht (aanvang ondersteuning) is terugontvangen

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

De financiële impact is gelijk aan de maandelijkse eigen bijdrage Wmo gedurende de periode dat na een wachttijd nog geen Wmo-305 bericht (aanvang ondersteuning) is terugontvangen nadat het Wmo-301 bericht (toewijzing ondersteuning) is verstuurd. In 2020 is de eigen bijdrage Wmo maximaal € 19 per maand.

ValueCareLogo2.png