Wmo - Cliënt zonder geldige beschikking (R65241)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65241
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - WMO
Samenvatting

Cliënten moeten een geldige beschikking hebben. Indien dat niet het geval is, dan kunnen er geen declaraties van aanbieders worden verwerkt. Deze controle signaleert verstrekkingen Wmo waarbij geen besluitnummer is ingevuld of waarbij de status van het besluit nog niet definitief is.

Risico

Het risico dat een cliënt zorg krijgt, zonder geldige indicatie.

Regelgeving / beleid
2020
Het college beslist op een aanvraag:
a. van een ingezetene van de gemeente om een maatwerkvoorziening ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie;
b. van een ingezetene van Nederland om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Het college geeft de beschikking binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

2020: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.3.5, lid 1 en 2

2021
Het college beslist op een aanvraag:
a. van een ingezetene van de gemeente om een maatwerkvoorziening ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie;
b. van een ingezetene van Nederland om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Het college geeft de beschikking binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

2021: Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.3.5, lid 1 en 2

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Wmo - Cliënt zonder geldige beschikking (R65241)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle Wmo cliënten met een lopende verstrekking

Blauwepijl.png

2) Voor de cliënt is geen geldige beschikking aanwezig of de beschikking heeft de status voorlopig

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png