Wmo - Lopende indicatie, geen Wmo301 bericht verzonden (R65184)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65184
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Rechtmatigheidsverantwoording - WMO
Samenvatting

Deze controle signaleert lopende indicaties Wmo, waarvoor geen Wmo301 bericht is verzonden naar de zorgaanbieder. Een Wmo301 bericht is een bericht met de toewijzing van de Wmo-ondersteuning dat de gemeente moet versturen naar de zorgaanbieder.

Risico

Het risico dat de zorgaanbieder niet kan starten met het leveren van zorg.

Regelgeving / beleid
2020
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2020: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 art. 2.6.7a lid 3


iWmo: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.6.7a, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

2020: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 1

Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2020: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3j


Specificaties iWmo 2.4
De specificaties van iWmo 2.4 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. In het model staat hoe iWmo werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2020: Zorginstituut Nederland - Specificaties iWmo 2.4


Object: WMO301
Titel: Toewijzing Wmo-ondersteuning
Documentatie: Bericht voor de toewijzing van Wmo-ondersteuning aan een aanbieder
Naam retourbericht: WMO302

2020: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten

2021
Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

2021: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 art. 2.6.7a lid 3


iWmo
door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.6.7a, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties.

2021: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 1

Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten.

2021: Uitvoeringsregeling Wmo 2015 art. 3j


Specificaties iWmo 3.0
De specificaties van iWmo 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. In het model staat hoe iWmo werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

2021: Zorginstituut Nederland - Specificaties iWmo 3.0


Object: WMO301
Titel: Toewijzing Wmo-ondersteuning
Documentatie: Bericht voor de toewijzing van Wmo-ondersteuning aan een aanbieder
Naam retourbericht: WMO302

2021: Zorginstituut Nederland - Informatiemodel iStandaarden, Berichten

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Wmo - Lopende indicatie, geen Wmo301 bericht verzonden (R65184)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle lopende Wmo indicaties (exclusief PGB)

Blauwepijl.png

2) Er is geen Wmo301 bericht verzonden naar de zorgaanbieder


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png